ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย

เนื้อหา : ในภาคบ่ายวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งสนใจมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ