รับผู้ป่วยชายบ้านป่าลาน บาดเจ็บเนื่องจากตกรถ เพื่อนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยชาย ในเขตบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว มีอาการบาดเจ็บ เนื่องจากตกรถ เพื่อนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ