เตรียมสถานที่และจัดบูธนิทรรศการงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ร่วมกันเตรียมสถานที่ และจัดบูธนิทรรศการงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางพัชรินทร์ นัยทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ