ดูแลความเรียบร้อย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับผู้ประกอบการรถทัวร์ และประชาชนที่มาใช้บริการ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ