กิจกรรมวันครู

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รวมถึงนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ซึ่งจัดโดยชมรมพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นอำเภอปัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติเชิญนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี ตลอดกิจกรรมได้มีการตักบาตรทำบุญ , ถวายผ้าป่า , มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเทศบาลตำบลปัว ครูถนอมศรี ไชยวิชู หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และปิดท้ายด้วยกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี ตามคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” เป็นอันเสร็จพิธี

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ