ออกสำรวจภาษีป้าย ร้าน KFC

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐.๐๙ น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ดำเนินการออกสำรวจภาษีป้าย ร้าน KFC ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สาขาปัว ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนทีพร ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ