เก็บขยะอันตรายในเขตบ้านป่าลาน , บ้านขอน , บ้านป่าหัด และขยะอินทรีย์ตามร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการเก็บขยะอันตรายในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว , บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว , บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว และขยะอินทรีย์ตามร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ