แจกใบอนุญาตให้เข้าขายสินค้าในตลาด ประจำปี ๒๕๖๖ แก่ผู้ขายในตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแจกใบอนุญาตให้เข้าขายสินค้าในตลาด ประจำปี ๒๕๖๖ แก่ผู้ขายในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ