ออกตรวจสอบรถบรรทุกขนดิน บริเวณหลังโรงเรียนปัว

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบรถบรรทุกขนดิน บริเวณหลังโรงเรียนปัว ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำพร้อมตักเตือน และเปรียบเทียบปรับ กรณีที่รถบรรทุกทำผิดกฎระเบียบ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ