ลงพื้นที่ทวนสอบขยะเปียกบ้านปรางค์พัฒนา ๑

เนื้อหา : ในวันนี้ ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการทวนสอบขยะเปียก ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายณัฐกิตติ์ สุปัน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ