ติดตามการทวนสอบขยะเปียกบ้านปรางค์

เนื้อหา : วันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน ติดตามการทวนสอบขยะเปียก ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว ซึ่งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายณัฐกิตติ์ สุปัน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ