รับส่งผู้ป่วยติดเตียงไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๐๕ น. ของวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ได้ให้บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ