ให้บริการเติมน้ำสะอาด ณ เสามิ่งขวัญบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๑.๓๒ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ให้บริการเติมน้ำสะอาด ณ เสามิ่งขวัญบ้านปรางค์พัฒนา ๒ ตามที่แจ้งประสานขอความร่วมมือมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ