ออกให้บริการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ และบ้านต้นแหลง

เนื้อหา : ภาคเช้าของวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว และบ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา ตามที่มีการแจ้งร้องทุกข์มายังนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ