ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๐ น.ของวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัว ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว และลงพื้นที่เรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้นแบบในชุมชนบ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ