ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิกรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อำเภอปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายทัศน์ ทนุรัตน์ เป็นตัวแทนในนามเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิกรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อำเภอปัว ณ ห้องประชุมเอราวัณ ที่ว่าการอำเภอปัว เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ