เก็บขยะอันตราย ในพื้นที่บ้านนาป่านและบ้านร้อง

เนื้อหา : ภาคบ่ายในวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการเก็บขยะอันตราย ในพื้นที่บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน และบ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ