ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปรางค์

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ