ตรวจสอบผลดำเนินการทวนสอบขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : วันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน ตรวจสอบผลดำเนินการทวนสอบขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ