รับผู้ป่วยหญิง มีอาการปวดศีรษะ อาเจียน แน่นหน้าอก บ้านป่าหัด นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : ในเวลาค่ำของวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิง อายุ ๓๐ ปี จำนวน ๑ ราย มีอาการปวดศีรษะ อาเจียน และแน่นหน้าอก ซึ่งอาศัยในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ