วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์