พิธีเปิดโครงการถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(ถนนสนามบินเก่า บ้านปรางค์พัฒนา 2)

วันนี้ (11 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัวได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม โดยจัดทำโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก   นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัวเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนบุคลากรของเทศบาล จิตอาสา และประชาชน พร้อมใจกันปรับปรุง เก็บขยะ และทำความสะอาดถนน ทั้งสองข้างทาง บนถนนทางหลวงท้องถิ่น สายสนามบินเก่าตั้งแต่หน้าวงเวียนอาคารเอนกประสงค์-แยกโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปัว เพื่อให้ถนนมีความสะอาด สวยงาม ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์