ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี จังหวัดตราด

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายธวัช อัจฉริยากูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี จังหวัดตราด ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในเขตชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ