ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่บ้านร้อง บ้านนาป่านและบ้านไร่รวงทอง

เนื้อหา : ช่วงบ่ายวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว , บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน และบ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ