ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายธวัช อัจฉริยากูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้นทาง ในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ