ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง) ให้สะอาดเป็นประจำทุกวันพุธ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู และเพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ