ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งมาศึกษาดูงานหลักการบริหารจัดการขยะต้นทาง

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ