ปฐมพยาบาลผู้ป่วยชายสูงอายุ หัวแตกโดนฝากระโปรงรถ ในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

เนื้อหา : เย็นวันนี้ ศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ได้แจ้งวิทยุมาทางเทศบาลตำบลปัวว่า มีอุบัติเหตุหัวแตก เนื่องจากโดนฝากระโปรงรถยนต์ ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ออกให้บริการปฐมพยาบาลผู้ป่วย เพศชาย อายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี หัวแตกโดนฝากระโปรงรถ ในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และได้นำส่งไปรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติภณ ไชยชนะ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ