ตรวจสอบผลดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่บ้านสวนดอก

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๕.๕๔ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับผู้นำชุมชนในท้องที่ ตรวจสอบผลดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่บ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายณัฐกิตติ์ สุปัน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ