ซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา , บ้านป่าลาน , บ้านต้นแหลง และบ้านป่าหัด

เนื้อหา : ภาคบ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลวรนคร (บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา) , หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว (บ้านป่าลาน) , หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา (บ้านต้นแหลง) และหมู่ที่ ๒ ตำบลปัว (บ้านป่าหัด) ให้สามารถใช้งานได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ