รวมพลคนเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัวทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลคนเทศบาลตำบลปัว ด้วยการทำความสะอาด , เก็บขยะทั้งสองข้างทาง ตามถนนเส้นหลักและเส้นรอง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ สาย คือบริเวณหน้าสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ไปจนถึงแยกบ้านขอน ถนน ๒ ฝั่งทั้งไป – กลับ รวมเกาะกลาง สำหรับอีกสายจะเริ่มจากบริเวณหน้าสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ไปจนถึงสี่แยกบ้านนาป่าน ถนน ๒ ฝั่งทั้งไป – กลับ รวมเกาะกลาง และขัดพื้น ฉีดล้างทำความสะอาดมูลนกบริเวณทางเดินเท้า หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน) ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ