ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ และปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ รถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว

เนื้อหา : เวลา ๐๓.๐๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ และปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ เพศชาย อายุประมาณ ๔๕ – ๕๐ ปี จำนวน ๑ ราย เนื่องจากรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว จากการตรวจสอบพบว่า มีอาการปวดบริเวณขาซ้าย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้นำส่งไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ