ปฐมพยาบาล และรับผู้ป่วยชายในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน หกล้มในห้องน้ำ มีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้า นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ปฐมพยาบาล และรับผู้ป่วยชายในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน หกล้มในห้องน้ำ มีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้า จึงได้นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ