ตรวจสอบเหตุ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากรถยนต์ชนรถจักรยาน บริเวณระหว่างสะพาน ถนนบ้านป่าหัด – บ้านขอน สายล่าง และนำส่งเปลี่ยนถ่ายกับรถ EMS ของโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ได้แจ้งเทศบาลตำบลปัว ว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยาน บริเวณระหว่างสะพาน ถนนบ้านป่าหัด – บ้านขอน สายล่าง ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ตรวจสอบเหตุ พร้อมทั้งปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้บาดเจ็บ เพศชาย จำนวน ๑ ราย มีอาการสาหัส หมดสติปลุกไม่ตื่น ทั้งนี้ ได้นำส่งเปลี่ยนถ่ายผู้บาดเจ็บกับรถ EMS ของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว เพื่อทำการรักษาต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ