วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก

วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์