ออกดับเหตุไฟไหม้ป่าข้างถนน พื้นที่ใกล้หลังโรงเรียนปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ได้มีประชาชนแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าข้างถนน พื้นที่ใกล้หลังโรงเรียนปัว ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกดับเหตุไฟไหม้ป่าข้างถนน พื้นที่ใกล้หลังโรงเรียนปัว เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณดังกล่าวไม่ให้ลุกลาม สร้างความเสียหายไปยังสถานที่อื่น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ