ล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา :เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง) ให้สะอาด ตามหลักสุขภาวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ