แก้ไข ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณบ้านร้อง และบ้านแก้ม

เนื้อหา : ภาคบ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณบ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว และบ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร ตามที่นายธวัช อัจฉริยากูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ได้แจ้งร้องทุกข์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ