รับผู้ป่วยชายสูงอายุ บ้านปรางค์พัฒนา ๑ เรียกไม่รู้สึกตัว นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๑.๑๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยสูงอายุ เพศชาย ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ มีอาการเรียกไม่รู้สึกตัว นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน  ตามที่ ศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ