รับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ มีอาการปวดเอว นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลตำบลปัว ออกรับผู้ป่วย ในการนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยชายสูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ มีอาการปวดเอว เพื่อนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ