เก็บขยะถนนคนเดินกาดสวนสา มาม่วนใจ๋

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๒ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัวได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการเก็บขยะ ถนนคนเดินกาดสวนสา มาม่วนใจ๋ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนราธิป พลจร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ