ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ติดตั้งป้ายยินดีต้อนรับ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายยินดีต้อนรับ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางถนอมศรี ไชยวิชู ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ