รวมพลเก็บขยะ บริเวณที่จอดรถสนามพญาผานอง

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลเก็บขยะ บริเวณที่จอดรถสนามพญาผานอง เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวสะอาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนายเปลี่ยน ปัญญาภู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ