วีดิทัศน์เทศบาลตำบลปัว ขอยินดีต้อนรับ และให้การสนับสนุนคณะครูและกลุ่มนักเรียน ที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมทั้ง ได้กำหนดเปิดถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

วีดิทัศน์เทศบาลตำบลปัว ขอยินดีต้อนรับ และให้การสนับสนุนคณะครูและกลุ่มนักเรียน ที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมทั้ง ได้กำหนดเปิดถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์