ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณตึกแถวคูโบต้าน่าน สาขาปัว ไปจนถึง หน้าโรงเรียนบ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ