วีดิทัศน์ถนนคนเดินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ซึ่งเปิดในช่วงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการอำนวยความสะดวกการจราจร

วีดิทัศน์ถนนคนเดินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ซึ่งเปิดในช่วงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการอำนวยความสะดวกการจราจร

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์