พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในเขตพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๓๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ตามที่ได้รับแจ้งมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ