ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด และบ้านป่าลาน

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว และบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ