รับผู้ป่วยชายบ้านต้นแหลง มีอาการชักเกร็ง ตาลอย ส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๔.๔๐ น. ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วย เพศชาย อายุประมาณ ๒๕ – ๓๐ ปี อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา มีอาการชักเกร็ง และตาลอย ส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ