ซ่อมและเปลี่ยนโคมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่บ้านต้นแหลง และบริเวณวัดพระธาตุเบ็งสกัด

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนโคมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา และบริเวณวัดพระธาตุเบ็งสกัด ให้สามารถใช้การได้ดี ตามที่นายพูลสวัสดิ์ ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และนายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งร้องเรียนจากประชาชนมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ